Otizm Nedir?

Otizm, doğuştan gelişen, genetik altyapıya dayanan, karmaşık nöro–biyolojik tabanlı bir gelişim bozukluğudur. Otizme dair belirtiler genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkmakta olup bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde görülmekte iken, bazılarında ise normal seyreden gelişimlerinde zamanla gerileme veya aksaklıklar ile fark edilmektedir. Genellikle ailelerin çocuklarının otizmli olduğuna yönelik ilk saptamaları, çocuklarının geç konuşması, diğer insanlara ilgisiz ve tepkisiz olmalarının fark edilmesi ile olmaktadır.

Otizmin tedavisiyle ilgili pek çok tartışma söz konusudur. Otizm küçük yaşta fark edildiği taktirde özellikle doğru müdahalelerle; yoğun davranışsal eğitim, duyusal terapi ve doğru bir beslenme programı ile otizmin engellerini büyük oranda ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir. Ancak, bu durum çocuktan çocuğa değişkenlik gösterebilmektedir.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (Centers for Disease Control Prevention) son verilerine göre doğan her 54 çocuktan 1’i otizm tanısı almakta ve otizm, erkek çocuklarda kız çocuklara oranla yaklaşık 4 kat daha fazla görülmektedir. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir.