Proje Hakkında

Bu web sitesi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde yürütülmekte olan bir bilimsel araştırma projesi kapsamında tasarlanmıştır. Proje, Türkiye’de otizm konusunda önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

Çalışma merkezinde otizmli birey yer almakta olup, ailesi, yakın çevresi, sosyal hayatta temasta olunabilecek toplumun tüm unsurlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Proje ile ülkemizde “otizm” kavramının sosyolojik yansımalarına ilişkin bireysel, ailesel ve toplumsal bilgi, bilinç ve tutuma yönelik bir ölçümleme yapmak; konuya, taleplere veya ihtiyaçlara yönelik farkındalığı arttırmak ve otizmli bireylerin “tercihli yalnız kalma isteklerine” yönelik yanlış algının düzeltilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje, herhangi bir özellikli durumu olsun/olmasın her bir bireyin doğuştan gelen ve/veya sonradan kazanılan davranışsal farklılıklarının olduğuna yapılan vurgu ile “bu da benim farkım” olarak isimlendirilmiştir. Otizmli bireylerin sahip oldukları farklılıklar sebebi ile sosyal uyum ve toplumsal kabullerinde yaşadıkları sorunları fark ettirebilmek amacı ile ‘’bu da benim farkım’’ sloganı ile bir iletişim kampanyasına dönüştürülmüştür.

Projeye toplumun tüm kesimlerinden kişilerin katılımı sağlanarak, otizmli bireylerin farklılıklarının kabulüne yönelik doğru algı bilincinin yaygınlaştırılması, otizmli birey ve ailesinin yaşadığı dışlanma/etiketlenme gibi temel sorunlarının hafifletilebilmesi hedeflenmektedir.